Marina Kimball

Lecturer of Mathematics


Curriculum Vitæ

Computer Science & Mathematics
FH 202   C-18
432-5382887
marina.kimball@sulross.eduFall 2022

MATH 0342 C01   Intro Statistical Methods        
 | Student Evaluation
MATH 0342 C02   Intro Statistical Methods        
 | Student Evaluation
MATH 0342 C03   Intro Statistical Methods        
 | Student Evaluation
MATH 1342 003   Elementary Stat Methods        
 | Student Evaluation
MATH 1342 004   Elementary Stat Methods        
 | Student Evaluation
MATH 1342 C01   Elementary Stat Methods        
 | Student Evaluation
MATH 1342 C02   Elementary Stat Methods        
 | Student EvaluationSummer 2021

MATH 1314 201   College Algebra        
MATH 1314 2C1   College Algebra        Spring 2021

MATH 1314 002   College Algebra        
MATH 1314 004   College Algebra        
 | Student Evaluation
MATH 1314 ALP   College Algebra        
 | Student Evaluation
MATH 1332 001   Contemporary Mathematics        
 | Student Evaluation
MATH 1332 C01   Contemporary Mathematics        
MATH 1342 003   Elementary Stat Methods        Fall 2020

MATH 1314 003   College Algebra        
MATH 1314 004   College Algebra        
MATH 1314 005   College Algebra        
MATH 1332 001   Contemporary Mathematics        
MATH 1332 C01   Contemporary Mathematics        
 | Student EvaluationSummer II 2020

MATH 1316 SW1   Plane Trigonometry        
MATH 1342 SW1   Elementary Stat Methods        
MATH 1342 SWC   Elementary Stat Methods        
 | Student Evaluation